Ο πρωτογενής και ο σχετικός δευτερογενής τομέας φαίνεται να έχουν περιορισμένη ή καθόλου πρόσβαση των επιχειρηματιών σε επιχειρηματική τεχνογνωσία, καινοτομία, πρακτική εκπαίδευση, καθώς και καθοδήγηση στην ίδρυση και ανάπτυξη επιχειρήσεων, κάτι που θα μπορούσε να οδηγήσει στην ανάπτυξη της επιχειρηματικής κουλτούρας. Η ελληνοβουλγαρική διασυνοριακή περιοχή (CB) στερείται ιδιαίτερα τέτοιων εργαλείων υποστήριξης, δεδομένου ότι οι πρωτεύουσες της Αθήνας και της Σόφιας αντιπροσωπεύουν τους κύριους επιχειρηματικούς κόμβους, ενώ οι περιφερειακές επαρχίες υφίστανται τις συνέπειες της κακής πρόσβασης σε τελευταίας τεχνολογίας τεχνογνωσία και καινοτομία. Η Βουλγαρία συγκαταλέγεται μεταξύ των 3 με τις χαμηλότερες επιδόσεις στην ΕΕ, παρά την εμφανή βελτίωση σε αρκετούς επιχειρηματικούς δείκτες. Ομοίως, η Ελλάδα κατατάσσεται κάτω από τον μέσο όρο της ΕΕ σε δεξιότητες και καινοτομία. Η οικονομία και στις δύο πλευρές των συνόρων είναι κυρίως αγροτική και η πλειονότητα της επιχειρηματικής δραστηριότητας αποτελείται από Μικρές προς Μεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ) με χαμηλή ικανότητα ανάπτυξης ή/και υιοθέτησης νέων τεχνολογιών. 

Για την επίτευξη βιωσιμότητας και ανάπτυξης των επιχειρήσεων στον τομέα της ΚΤ, καθώς και για την αντιμετώπιση των υψηλών περιορισμών που επιβάλλονται από τον COVID-19, οι ΜΜΕ χρειάζονται βελτιωμένες δεξιότητες και καλύτερα ηλεκτρονικά εργαλεία, τα οποία θα παραδοθούν από το έργο Bu4Inno μέσω της ανάπτυξης δεξιοτήτων και της επαγγελματικής κατάρτισης. Το έργο στοχεύει όχι μόνο σε νέες γεωργο-ΜΜΕ και δυνητικούς επιχειρηματίες με ιδέες για να ξεκινήσουν τις δικές τους επιχειρήσεις, αλλά και σε καθιερωμένες ΜΜΕ που προσπαθούν να βελτιώσουν τις δεξιότητές τους, να καινοτομήσουν, να αναπτύξουν νέα προϊόντα/υπηρεσίες και να συνεργαστούν στον τομέα της ΚΤ.

 

Εταίροι

Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογίας Ελλάδος (ΕΚΕΤΑ)/ Institute of Applied Biosciences (INAB) (LP)
Image
Θερμοκοιτίδα Επιχειρήσεων - Gotse Delchev, Κέντρο Προώθησης Επιχειρηματικότητας (PP2)
Image
Πανεπιστήμιο Μακεδονίας (UOM)/ Επιτροπή Ερευνών (RC)/ Τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών (BSOS) (PP3)
Image
Free Joomla! templates by Engine Templates