Συνεργάτες του έργου

Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογίας Ελλάδος (ΕΚΕΤΑ)/ Institute of Applied Biosciences (INAB) (LP)

Το CERTH/INAB (LP) είναι το κορυφαίο ερευνητικό ινστιτούτο στον τομέα της ΚΤ με εξειδίκευση στην καινοτομία στον αγροδιατροφικό τομέα. Η LP έχει ισχυρή συνεργασία και συμμετοχή σε πολλές ΜΜΕ της περιοχής βοηθώντας τις να καινοτομήσουν, να αναπτύξουν νέα προϊόντα και να διεισδύσουν στην αγορά, αυξάνοντας την προβολή και την οικονομική τους κατάσταση. Η LP έχει συμμετάσχει σε πολυάριθμα έργα, τόσο εθνικά όσο και διεθνή και μάλιστα άμεσα με βιομηχανίες που προσφέρουν την τεχνογνωσία της στην Καινοτομία στον αγροδιατροφικό τομέα. έχοντας βραβευτεί από το Υπουργείο Γεωργίας και τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας της Ελλάδος για τις ενέργειες αυτές. Έτσι, το LP θα συνεισφέρει σε μεγάλο βαθμό στο σύστημα υποστήριξης των ΜΜΕ, προσφέροντας νέες καινοτόμες και προηγμένες γνώσεις για τη γεωργοβιοτεχνολογία και τα μοριακά εργαλεία, τα οποία μπορούν να εφαρμοστούν στις ΜΜΕ για να βοηθήσουν τους επιχειρηματίες να αναπτύξουν νέα προϊόντα. Το LP έχει ισχυρή εμπειρία στην έρευνα, τη διαχείριση έργων, την υποστήριξη της οργάνωσης εκδηλώσεων καθοδήγησης και εμπειρία σε εκδηλώσεις δικτύωσης B2B. Το LP συμμετέχει σε όλα τα στάδια υλοποίησης του Bu4Inno και είναι υπεύθυνο για τη συνολική διαχείριση του έργου. Είναι επίσης ο κύριος συνεργάτης των Δράσεων 1, 3 και 4, εκπαίδευση/εκπαίδευση, ανάπτυξη της κοινωνικής εφαρμογής, ιχνηλασιμότητα και επωνυμία προϊόντων.

 

 Θερμοκοιτίδα Επιχειρήσεων - Gotse Delchev, Κέντρο Προώθησης Επιχειρηματικότητας (PP2)

Η BI-GD (PP2) διαθέτει σημαντική εμπειρία και εξειδικευμένο προσωπικό στην ίδρυση και ανάπτυξη ΜΜΕ και επιχειρηματιών μέσω της παροχής έξυπνης υποστήριξης με ολοκληρωμένες επιχειρηματικές υπηρεσίες υψηλής ποιότητας: πληροφόρηση, συμβουλευτική, συμβουλευτική &amp. επιχειρηματικός σχεδιασμός, κατάρτιση και καθοδήγηση, πρόσβαση στη χρηματοδότηση, ανάπτυξη ικανοτήτων, μεταφορά γνώσης και προώθηση της καινοτομίας. Η PP2 διεξάγει έρευνες, αναπτύσσει προγράμματα σπουδών και εκπαιδευτικό υλικό για την επιχειρηματικότητα, αναπτύσσει επιχειρηματικές και επιχειρηματικές δεξιότητες, παρέχει υπηρεσίες καινοτομίας και καθοδήγηση, αναπτύσσει συνεργασίες και δικτύωση με δημόσιες αρχές, επιχειρήσεις και εκπαιδευτικά ιδρύματα. Το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισής του, πιστοποιημένο από τη NAVET, παρέχει επαγγελματική εκπαίδευση στην επιχειρηματικότητα, το μάρκετινγκ και διαχείριση, γεωργία, ηλεκτρονική μάθηση και ψηφιακή ικανότητα. Η PP2 συμμετέχει σε όλα τα στάδια του έργου και είναι υπεύθυνη για τις Δράσεις 1 και 2, για την παροχή πληροφοριών, συμβουλευτικών υπηρεσιών, καθοδήγησης, ευκαιριών χρηματοδότησης για πιθανούς αγρότες και ΜΜΕ, καθώς και για την εκπαίδευση και υποστήριξη επιχειρηματιών και νεοφυών επιχειρήσεων. Το PP2 θα εργαστεί σε στενή συνεργασία με τους δύο ακαδημαϊκούς εταίρους για την ενίσχυση των δεσμών μεταξύ της έρευνας, του ακαδημαϊκού κόσμου και των αγροτικών επιχειρήσεων, ιδιαίτερα στη βουλγαρική πλευρά της περιοχής της ΚΤ.

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας (UOM)/ Επιτροπή Ερευνών (RC)/ Τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών (BSOS) (PP3)

UOM/RC/BSOS (PP3), που αντιπροσωπεύει το Τμήμα. Βαλκανικών Σπουδών, διαθέτει πλήρες προσωπικό, ακαδημαϊκό και διοικητικό. Το Dpt. εστιάζει, μεταξύ άλλων κλάδων, στις οικονομίες των Βαλκανικών Περιφερειών, επομένως αρκετοί Καθηγητές προέρχονται από τον χρηματοοικονομικό τομέα και, ως εκ τούτου, είναι σχετικοί με τη συμβολή και τη συμμετοχή σε εκπαιδευτικές δραστηριότητες κ.λπ. Επιπλέον, το Τμήμα θα κάνει χρήση των προδιδακτορικοί και μεταδιδακτορικοί ερευνητές, εξασφαλίζοντας επαρκές ανθρώπινο δυναμικό για την ενασχόληση με όλες τις δραστηριότητες και ιδιαίτερα όπου απαιτείται πρόσθετη έρευνα, π.χ. χαρτογράφηση κ.λπ. Τέλος, το Τμήμα σκοπεύει να συμμετάσχει στις εκδηλώσεις του έργου τους προπτυχιακούς φοιτητές του , για να εξασφαλιστεί η ευρύτερη δυνατή διάδοση των αποτελεσμάτων του έργου. Επιπλέον, θα ασχοληθεί με την αναβάθμιση της προθερμοκοιτίδας, για να προσφέρει καλύτερες υπηρεσίες. Επιπλέον, το Πανεπιστήμιο στελεχώνεται πλήρως από διοικητικό προσωπικό με σημαντική εμπειρία στην υλοποίηση έργων γενικά, και σε έργα INTERREG (είτε διμερή είτε διακρατικά). Το PP3 είναι ως επί το πλείστον υπεύθυνο για τη Δράση 2, για τη λειτουργία της προθερμοκοιτίδας στη Θεσσαλονίκη και για να γίνει το κέντρο πληροφοριών για επιχειρηματίες και ΜΜΕ. Η PP3 θα συμμετάσχει ενεργά σε όλα τα στάδια υλοποίησης του έργου, από το στάδιο ανάπτυξης έως τη στελέχωση, καθώς και για τη φιλοξενία προεκκολαπτηρίου/πληροφοριακού κόμβου, αναλαμβάνοντας έργα υποδομής, αν και μικρής κλίμακας. Σε άλλες πτυχές, το PP3 θα είναι ιδιαίτερα ενεργό σε εκπαιδευτικές συνεδρίες κ.λπ. παρέχοντας παράλληλα τεχνογνωσία για την υλοποίηση των soft δραστηριοτήτων.

Related Articles

Free Joomla! templates by Engine Templates