Земеделието като първичен сектор и свързаните с него вторични сектори като преработка и производство на храни имат ограничен или никакъв достъп до бизнес ноу-хау, иновации, практическо обучение, както и обучение за стартиране и развитие на бизнес. Трансграничният гръцко-български регион е особено лишен от такива инструменти за подкрепа, като се има предвид, че столиците Атина и София представляват основните бизнес центрове, докато периферните региони страдат от ефектите на лошия достъп до най-съвременните експертиза и иновации. България е сред 3-те най-слабо представящи се в ЕС, въпреки видимото подобрение по няколко бизнес показателя. По подобен начин Гърция се нарежда под средното ниво за ЕС по умения и иновации. 

За постигане на устойчивост и растеж на бизнеса в трансграничния регион, както и за справяне с високите ограничения, наложени от COVID-19, МСП се нуждаят от подобрени умения и по-добри електронни инструменти, които ще бъдат предоставени от проект Bu4Inno чрез развитие на умения и обучение. Проектът е насочен не само към нови земеделски МСП и потенциални предприемачи с идеи за стартиране на собствен бизнес, но и към утвърдени МСП, които се стремят да подобрят уменията си, да въвеждат иновации, да разработват нови продукти/услуги и да си сътрудничат в трансграничния регион.

Партньори по проекта

Център за изследвания и технологии Hellas (CERTH)/ Институт по приложни биологични науки (INAB) (LP)
Image
Бизнес инкубатор - Гоце Делчев, Център за подпомагане на предприемачеството (PP2)
Image
Университет на Македония (UOM)/ Научен комитет (RC)/ Катедра по балкански, славянски и източни науки (BSOS) (PP3)
Image
Free Joomla! templates by Engine Templates