Гърция – България 2014-2020

Гърция и България, две съседни държави с богато минало, които след края на десетилетието на 1990 година са навлязли в една епоха на по-тясно сътрудничество, благодарение на Програмата INTERREG „Гърция-България”.

Главната идея на „INTERREG” се базира на факта, че държавите са изправени пред различни въпроси, които могат да бъдат разрешени по-успешно, ако работят заедно със своите съседи, отколкото ако всеки остане ограничен в границите си. Поради тази причина, в Програмата ни насърчаваме дейности, които сближават нашите народи.

 

 

Няма нужда някой да погледне отвъд земята и реките, които си поделяме и да продължи към пътищата и след това към културата, храната и традициите. При всички положения, това което се случва в едната страна на границата се отразява и на другата. Необходимостта от съвместни дейности постепенно се превръща в нещо обичайно, а не в изключение.

Съсредоточаваме се върху Северна Гърция и Южна България около общата ни граница. Всичките ни дейности се осъществяват в районите на Еврос, Кавала, Ксанти, Родопи, Драма, Солун, Серес и в Благоевград, Смолян, Кърджали, Хасково.

Работим с институции от публичен характер, както и с други категории и от двете страни на границата, които могат да бъдат полезни и да повлияят положително на възможно най-голям брой жители, финансирайки един широк спектър от дейности, спадащи към секторите конкурентоспособност, околна среда, култура, транспорт, здравеопазване и социални въпроси.

Поради тази причина, Европейският съюз заедно с Гърция и България предоставят 130.000.000 евро от 2014 до 2020 година!

Подобряваме сътрудничеството по теми от общ интерес и се справяме с предизвикателствата на съвременната епоха по един по-ефикасен и ефективен начин. Нашата крайна цел е постигането на едно по-благоприятно ежедневие.

Сътрудничим си! Действаме заедно и всички печелим!

Related Articles

Free Joomla! templates by Engine Templates