Методология

Проект Bu4Inno се състои от пет работни пакета.

 • Управление и координация на проекти
 • Комуникация и разпространение
 • Проучвания
 • Обучителни дейности
 • Работа в мрежа

 

Заинтересовани страни по проекта

 • Земеделски асоциации
 • Селскостопански предприятия
 • Индустрия, свързана със селското стопанство
 • Търговска камара
 • Префектура
 • Министерство на развитието на селските райони и храните
 • Академични институции, експерти по темата
 • Провинциален/местен орган за икономическо развитие
 • Областна служба по земеделие

Related Articles

Free Joomla! templates by Engine Templates